5.8.2016

Kontakty

 

SÍDLO FIRMY

Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o.
Bezručova 3617/19
669 02 Znojmo
IČ: 253 08 416 / DIČ: CZ25308416

/ KANCELÁŘ

Telefon: +420 515 220 530
E-mail: firma@jelinek-zn.cz
ID datová schránka: fa24d5w

JIŘÍ JELÍNEK

Ředitel
+420 602 728 662
jirijelinek.zn@seznam.cz

HANA TURANOVÁ
Ekonomický úsek

+420 515 220 530
jelinekzn@volny.

ING. MARCELA ŠLECHTOVÁ
Technický úsek

+420 606 707 621
slechtova@jelinek-zn.cz

RADEK ZÁMEČNÍK
Stavbyvedoucí

+420 602 520 882
radek.zamec@seznam.cz

ING. JOSEF VACULA
Stavbyvedoucí

+420 602 500 739
josef.vacula@email.cz

 

Živnostenský list vydal Okresní úřad ve Znojmě – živnostenský úřad pod č.j. 0350/02
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24220