5.8.2016

Kontakty

 

KANCELÁŘ
Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o.
Bezručova 3617/19
669 02 Znojmo
+420 515 220 530
firma@jelinek-zn.cz
SÍDLO FIRMY
Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o.
Bezručova 3617/19
669 02 Znojmo
IČ: 253 08 416, DIČ: CZ25308416
ID datové schránky: fa24d5w

 

HANA TURANOVÁ
Ekonomický úsek
ING. MARCELA ŠLECHTOVÁ
Technický úsek
RADEK ZÁMEČNÍK
Stavbyvedoucí
ING. JOSEF VACULA
Stavbyvedoucí
+420 515 220 530
jelinekzn@volny.cz
+420 606 707 621
slechtova@jelinek-zn.cz
+420 602 520 882
radek.zamec@seznam.cz
+420 602 500 739
josef.vacula@email.cz

 

JIŘÍ JELÍNEK
Ředitel
+420 602 728 662
jirijelinek.zn@seznam.cz

 

Živnostenský list vydal Okresní úřad ve Znojmě – živnostenský úřad pod č.j. 0350/02
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24220